Csapó Benő

RECENT BOOKS - FONTOSABB KÖNYVEK

Csapó, B. 2004. Tudás és iskola [Knowledge and school]. Budapest: Műszaki Kiadó.

Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Kiadó, Budapest. 2004.

Ismertető

Műszaki Kiadó

Csapó, B. 2003. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése [The development of competencies and their improvement in a school context]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2003.

Megrendelhető: Akadémiai Kiadó

Tartalom Ismertető

Csapó, B. 2002. (Ed.): Az iskolai tudás [School Knowledge]. Second edition. Budapest: Osiris Kiadó.

Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás (Második kiadás). Osiris Kiadó, Budapest. 2002.

[TELJES SZÖVEG]

Csapó, B. 2002. (Ed.): Az iskolai műveltség [Literacy at School]. Budapest: Osiris Kiadó.

Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 2002.

Megvásárolható: Osiris Kiadó, 06-1-266 49 99

Megrendelhető: Osiris Kiadó

Tartalom Ismertető

Vidákovich, T. and Csapó, B. 2001. (Eds.): Neveléstudomány az ezredfordulón. [Educational Sciences at the Turn of the Millenium], Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Vidákovich Tibor és Csapó Benő (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2001.

Tartalom Ismertető

Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. and Csapó, B. 1999. (Eds.): Teaching and Learning Thinking Skills. Lisse: Swets and Zeitlinger.

Contents

To order: Swets and Zeitlinger, Amazon.com

Library: Library of Congress

Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H. és Csapó, B. (szerk.): Teaching and learning thinking skills. Swets and Zeitlinger, Lisse. 1999. [A gondolkodási képességek tanítása és tanulása]

Megrendelhető: Swets and Zeitlinger, Azamon.com

Csapó, B. 1998. (Ed.): Az iskolai tudás [School Knowledge]. Budapest: Osiris Kiadó.
 
Csapó Benő (1998, szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Tartalom Bevezetés 11. fejezet

Megvásárolható: Osiris Kiadó, 06-1-266 49 99

Megrendelhető: Osiris Kiadó

Könyvtár: JATE (Szeged), OPKM (Budapest ) 

Renegar, S. L. and Csapó, B. 1997. (Eds.): Active Learning Strategies for the Higher Education. Proceedings of the Regional Workshop on Higher Education. Szeged: JATEpress.

Contents Foreword Introduction

Available: Send an e-mail for a complimentary copy

Renegar, S. L. és Csapó, B. (szerk.): Active learning strategies for the higher education. Proceedings of the Regional Workshop on Higher Education. JATEpress, Szeged, 1997. [Aktív tanulási stratégiák a felsőoktatásban. A felsőoktatasi regionális műhely előadásai]

Beszerezhető: E-mail-en kérhető tiszteletpéldány.

Csapó, B. 1992: Kognitív pedagógia. [Cognitive Pedagogy] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Contents

Cover text
 

Csapó Benő: Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Tartalom Bevezetés

Ismertetés

Könyvtár: JATE (Szeged), OPKM (Budapest )

Csapó, B. 1998: A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése [Structure and Development of Combinative Ability]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Contents

Cover text
 

Csapó Benő: A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.

Tartalom

Ismertetés

Könyvtár: SZTE (Szeged), OPKM (Budapest ) , Library of Congress (Washington, DC) 

Csapó, B. 1988: A megtanító stratégiák hatékonysága a felsőoktatásban. Az 1980-86 közötti kísérlet eredményei. [The Efficiency of  Mastery Learning Strategies in Higher Education. The Results of the 1980-1986 Experiment] Budapest: MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztály.

Contents

English summary

Csapó Benő: A megtanító stratégiák hatékonysága a felsőoktatásban. Az 1980-86 közötti kísérlet eredményei. MÉM Szakoktatási és Kutatási Főosztály, Budapest, 1988.

Tartalom Bevezetés

Könyvtár: SZTE (Szeged), OPKM (Budapest )