Középkori hiteleshelyi oklevelek számítógépes adatbázisa (1181-1353)

A Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma,
Magyar Millennium Szellemi Örökség Programja által támogatvaAz adatbázis létrehozásának forrásai

A CAPITULUM Középkori Egyháztörténeti Kutatócsoport a XIII–XIV. századi Magyarország történeti forrásainak páratlan teljességű és részletességű egy olyan, kb. 2300 egységből álló diplomatikai adatbázist kíván létrehozni, melyben az oklevelek latin szövegeinek – a hozzátartozó könyvészeti és levéltári apparátussal együtt – a számítógépes keresés és adatfeldolgozás helyben és hálózaton keresztül, ún. távoli eléréssel is lehetségessé válna. Ezen túl, az adatbázis folyamatosan frissítésre kerül, azaz a projekt kifutása előtt már hozzáférhetőek lesznek az oklevelek, s azt követően is folyamatosan növelnénk a tárolt adatmennyiséget, melynek végcélja a teljes állomány számítógépes feldolgozása. Pályázatunk célkitűzése, hogy 2001. augusztusáig számítógépre kerüljön, s számítógépes feldolgozásra alkalmas (XML-alapú, keresőfelülettel ellátott) állapotba kerüljenek a nyitrai, a pécsi, kalocsai, bácsi, boszniai, kői, szerémi és pozsegai káptalanok, valamint a pécsváradi bencés, illetve a fehérvári, soproni, újudvari, csurgói és a dubicai johannita konventek által 1353-ig kibocsátott hiteleshelyi oklevelek.
(A hiteleshelyekre vonatkozó szakirodalom)

Koordinátor: Hunyadi Zsolt

A munka fázisai:

  1. Az eredeti oklevélről történő átírás: a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti Diplomatikai Levéltárából, illetve Fényképgyűjteményéből valamint okmánytárakból
  2. Számítógépes rögzítés
  3. Ellenőrzés (az eredetivel való egybevetés), apparátus készítése
  4. A szövegek normalizásása/standardizálása
  5. XML-keret létrehozása, az adatbázis feltöltése, keresőfelület kialakítása
  6. Tesztelés (lokális, hálózaton keresztül), hibák javítása
  7. Az elkészült adatbázis folyamatos frissítése és WEB-kiszolgáló fenntartása

Az adatbázis

Vissza a főoldalra
Ezt az oldalt látogató látta 1999. XI. 23. óta.
Utoljára frissítve: 2001. október 23.
Hunyadi Zsolt