Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Baráth Tibor


2011

 • Baráth-Szabó (2011, eds): Does leadership matter? SZTE KÖVI, NTK, Szeged. pp.1-320.
 • Baráth-Szabó: Introduction. In: Baráth-Szabó (2011, eds): Does leadership matter? SZTE KÖVI, NTK, Szeged. pp.11-16.

2010

 • Baráth-Lőrinczi: Az oktatási ágazatban vagy a tanulásiparban működő magánvállalkozások innovációs tevékenysége. A TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” kiemelt projekt. 8.1. „Az oktatásügyi K+F+I rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése” keretében készült tanulmány. http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#hatter_belul
 • Baráth: Az átértékelődött pedagógusszerpe és a pedagógusképzés megfelelése. In: Fókusz. No. 2. 57-71.
 • Abari-Ibolya-Baráth (2010, eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp. 1-285.
 • Baráth: Methodology applied in the project. In: Abari-Ibolya-Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp.33-40.
 • Baráth: Workshops – concepts and results. In: Abari-Ibolya, Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp.41-55.
 • Baráth: Defining and analysing leader competence profiles. In: Abari-Ibolya, Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp. 67-95.
 • Baráth: Competence expectations and school autonomy. In: Abari-Ibolya&Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp. 96-110.
 • Baráth-Schratz: Conclusions and recommendations for policy makers. In: Abari-Ibolya, Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp. 111-115.
 • Baráth: Introduction. In: Abari-Ibolya, Baráth (eds.): Improving school leadership in Central Europe. Tempus Public Foundation, Budapest. pp. 7-9.
 • Baráth-Cseh: PDA – the optimal way of organizational development. The role and responsibility of school leadership. In: Baráth-Szabó (2011, eds): Does leadership matter? SZTE KÖVI, NTK, Szeged. pp. 169-203.

2009

 • Baráth: Fókuszban a vezetés – feladat, felelősség, felhatalmazás. In: Fókusz. No. 2. 39-57.
 • Baráth (szerk., 2009): RaDAr – iránytű a sikerhez. NSZFI, Budapest. http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php
 • Baráth: Kompetenciafejlesztés – alkalmazkodás a jövőhöz. In: Baráth (szerk., 2009): RaDAr – iránytű a sikerhez. NSZFI, Budapest. 5-10. (megjelenés alatt) http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php
 • Baráth: Szervezeti siker, egyéni boldogulás – a RaDAr alkalmazása az eredményesség fejlesztésében Baráth (szerk., 2009): RaDAr – iránytű a sikerhez. NSZFI, Budapest. 116-127. http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php
 • Baráth: Leadership in a complex world. In: Mahieu, Paul (ed., 2009): Ways to professionalise school leadership in times of turbulance and compelxity. Garant, Antwerpen-Apeldoom. 9-28.

2008

 • Baráth: Változás – vállalkozás versengés. Vállalkozói kulcskompetencia a globalizálódó világban. In: Fókusz. No. 2. 39-57.
 • Baráth: Közoktatási vezetők értékelése – kihívás és kötelezettség. In: Korszerű iskolavezetés. RAABE Kiadó, Budapest. H 5.3
 • Baráth: Sustainability – ECO/ESD schools – leadership. The case of Hungary. In: Hansson, Malmberg (eds., 2008): Education with a moral purpose. Educational leadership, management and governance for the sustainable future. Univerity of Uppsala, Uppsala. 13-28.
 • Baráth: Et@lon: internet alapú értékelési rendszer fejlesztése és alkalmazás az oktatásban. In: Magiszter 2008/3-4. 72-78. Magiszter Kiadó, Csíkszereda.

2007

 • Baráth-Cseh: Az intézményi autonómia feltételrendszere – szervezeti és jogi jellemzők I. In: Új Pedagógiai Szemle. No. 9. 3-30. pp.
 • Baráth Tibor: Az iskola szervezeti és vezetési jellemzői. In: Új Pedagógiai Szemle. No. 11. 3-16. pp.
 • Baráth-Cseh-Kristófné: Q7 – egy intézményértékelési modell bemutatása. In: Minőségfejlesztés az oktatásban. Gyakorlati útmutató oktatási intézmények számára. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest. 59 pp.
 • Bálint-Baráth-Cseh-Kristófné: Intézményértékelési módszerek, eszközök – a Q7 modell bemutatása, felhasználható táblázatokkal, ábrákkal és magyarázatokkal. In: Minőségfejlesztés az oktatásban. [CD] Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest.
 • Baráth Tibor: A versenyképesség dimenziói. In: Simon-Kósa (szerk., 2007): Közoktatás és versenyképesség. Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban. OFI, Budapest. 97-107.

2006

 • Baráth-Cseh: Szerepközpontú megközelítés. Pedagóguskompetencia fejlesztése a RaDAr kompetenciamérő modell segítségével. In: Korszerű iskolavezetés. RAABE Kiadó, Budapest. L3.3. 1-24.
 • Baráth Tibor (szerk., 2006): Önértékelés az európai iskolákban – egy változás története. (MacBeath és tsai, 2000: Self-evaluation in European Schools: A story of change; ford.: Tóth). KÖVI-OKI, Szeged.
 • Baráth Tibor: Az intézményi önértékelés hazai előzményei és modelljei. In: MacBeath és tsai (2006): Önértékelés az európai iskolákban – egy változás története. ). KÖVI, OKI. Szeged.
 • Baráth Tibor: Az Európai Önértékelési Modell alkalmazása a hazai iskolákban. In: MacBeath és tsai (2006): Önértékelés az európai iskolákban – egy változás története. ). KÖVI-OKI, Szeged.
 • Baráth Tibor: Az iskolavezetés jellemzői és az intézmény eredményessége, hatékonysága. In: Új Pedagógiai Szemle. No. 7-8. 56-72. pp.

2005

 • Baráth Tibor: A szakértők és a szaktanácsadók szerepe az intézmények és az intézményi programok értékelésében és fejlesztésében. In: Balogh (szerk., 2005): Intézményvezetés és közoktatási értékelés. OKKER Kiadó, Budapest. 85-102.
 • Baráth Tibor: Az iskola szervezeti jellemzői és eredményessége. Kutatási beszámoló.
 • Baráth Tibor: Tanulási stratégiák és attitűd, szervezeti eredményesség. In: Baráth-Várady (szerk., 2005): Értékelés: a tanulás minősége – a minőség tanulása. OKI-Qualitas, Szeged.
 • Baráth-Várady (szerk., 2005): Értékelés: a tanulás minősége – a minőség tanulása. OKI-Qualitas, Szeged.

2004

 • Baráth Tibor: A közoktatás hatékonysága, eredményessége és az iskolavezetés. Háttértanulmány “A fenntartható-e a magyar közoktatás” c. oktatáspolitikai elemzéshez. OKI, Budapest.

2003

 • Baráth Tibor: Mitől jó az iskola? In: Bálint Júlianna-Baráth Tibor (szerk., 2003): Útközben – Minőségfejlesztés a tanulásfejlesztésért. Qualitas, Szeged. pp. 87-110.
 • Baráth Tibor-Cseh Györgyi: Az intézményi autonómia feltételrendszere – szervezeti és jogi jellemzők. Háttértanulmány. OKI, Budapest.
 • Baráth Tibor: Szervezeti és vezetési jellemzők vizsgálata az OKI “Intézményi változások elemzése” c. kutatás alapján. Háttértanulmány. OKI, Budapest
 • Bálint Júlianna- Baráth Tibor (szerk., 2003): Útközben. Minőségfejlesztés a tanulásfejlesztésért. Qualitas. Szeged

2002

 • Baráth Tibor (szerk., 2002): Bevezetési és értelmezési útmutató: A Comenius I. intézményi modell megvalósítása. Oktatási Minisztérium, Budapest.
 • Baráth Tibor-Szabó Mária: Stratégiai vezetés. In: Baráth & Golnhofer (szerk.): Iskolavezetés és fejlesztés I-II. (2. javított, bővített kiadás). SZTE, Szeged.
 • Baráth Tibor (szerk., 2002): Bevezetési és értelmezési útmutató: A Comenius II. intézményi modell megvalósítása. NSZI, Budapest. www.kmtp.hu, Közoktatási Minőségfejlesztési Rendszer/E-könyvtár/Segédanyagok

2001

 • Baráth-Élesztős-Golnhofer(szerk.): Hatékony iskolavezetés. (Everard-Morris (1992): Effective School Management, ford.: Teski). Közoktatási Vezetőképző Intézet, Szeged.
 • Baráth Tibor (szerk., 2001): Peer Assisted Leadership. Közoktatási Vezetőképző Intézet, Szeged. (képzési segédanyag).
 • Baráth Tibor: Felsőoktatás és minőségfejlesztés. In: Csapó-Vidákovich (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 353-363.
 • Baráth Tibor (szerk., 2001): „Érdekem, hogy remeket csináljak”. Qualitas, Szeged.
 • Baráth Tibor (szerk., 2001): A pedagógiai program és a minőségfejlesztés kapcsolata. www.kmtp.hu, Közoktatási Minőségfejlesztési Rendszer/E-könyvtár/Segédanyagok

2000

 • Baráth Tibor: Effectiveness in public education: Models and aspects of leadership. In: Balázs, Wieringen (eds., 2000): Quality in educational management. Műszaki Könyvkiadó, member of Wolters Kluwer Group, Budapest. pp. 147-168.

1999

 • Baráth Tibor: TQM az iskolában – a TQM gyökereitől az iskolai TQM-ig. In: Baráth T. (szerk., 1999): Minőség és közoktatás. Qualitas, Szeged., 243-264.
 • Baráth Tibor (szerk., 1999): Minőség és közoktatás. Qualitas, Szeged.

1998

 • Baráth Tibor: A közoktatás hatékonysága – vezetői értelmezések és modellek. In: Balázs (szerk., 1998): Iskolavezetők a ’90-es években. OKKER, Budapest. pp. 135-172.
 • Baráth Tibor: Hatékonyságmodellek a közoktatásban: In: Budai & Varga (szerk., 1998) Közoktatás-kutatás 1996-1997. Budapest. pp. 44-85.
 • Baráth Tibor: Pedagógus-továbbképzés az iskola szintjén. In: Sapsál (szerk.) Pedagógus-továbbképzés: befektetés a jövőbe. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő. pp: 129-132.

1997

 • Baráth Tibor: Hatékony iskola. In: Baráth & Golnhofer (szerk., 1997) Iskolavezetés és fejlesztés I. JATE, Szeged. pp. B1-B85.
 • Baráth Tibor: Iskolafilozófia és pedagógiai program. In: Baráth & Golnhofer (szerk., 1997) Iskolavezetés és fejlesztés II. JATE, Szeged. pp. M1-M83.
 • Baráth Tibor: Eredményes iskola. In: Baráth & Golnhofer (szerk., 1997) Közoktatási Menedzser II. OKKER, Budapest. pp. 5-59.
 • Baráth Tibor-Golnhofer Erzsébet (szerk., 1997): Közoktatási menedzser I-III. OKKER, Budapest.
 • Baráth Tibor-Golnhofer Erzsébet (szerk., 1997): Isko¬lavezetés és fejlesztés I-II. JATE, Szeged
 • Baráth Tibor: Beszámoló a “Vezetőképzés és szervezetelemzés” szekció munkájáról. In: Novák & Szabó (szerk.): Vezetés és tartalmi fejlesztés a közok¬tatásban. OKKER, Budapest. pp: 129-135.

1996

 • Baráth Tibor: Holland-Magyar Vezetõképzõ Program. In: Szabó (szerk.) Vezetésfejlesztés és vezetõképzés a közoktatásban. OKKER, Budapest. pp. 63-68.
 • Baráth Tibor: Egy változó szakma: az iskolavezetés. In: Szabó (szerk.) Vezetésfejlesztés és vezetõképzés a közoktatásban. OKKER, Budapest. pp. 76-78.

1995

 • Baráth Tibor: Problems of school management and management training in Hungary. 8th Intervisitation Programme of EFEA, Budapest.
 • Baráth Tibor: Iskolavezetés – vezetőképzés. In: Fejlesztő pedagógia, No. 4. pp. 58-60.
 • Baráth Tibor - Cseh Györgyi: A pedagógiai program és a helyi tanterv. Qualitas, Szeged. (tanfolyami segédanyag)

1994

 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Vélemények az iskolai menedzserképzésrõl egy regionális kutatás tükrében. In: Kutatás közben, Educatio, Budapest.
 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Az iskolai menedzserképzésrõl. In: Educa¬tio, No 2. pp. 311-314. Educatio, Budapest.
 • Baráth Tibor – Karstanje, Peter: Implementation of a master's programme on educational management. In: Wieringen (ed., 1994) Reforming Educational Management in Europe. De Lier, Academisch Boeken Centrum. pp. 233-257.
 • Baráth Tibor - Csapó Judit: PAL in Hungary: towards a new image of organisations. In: Wieringen (ed) Reforming Educational Management in Europe. De Leir, Academisch Boeken Centrum. pp. 270-272.

1993

 • Baráth Tibor: Possibilities for adapting and implementing the Western European educational management training models in the Central European countries. International Congress for School Effectiveness and Improvement, Norrköping.
 • Baráth Tibor: Programme for improvement educational management training system on regional level in Hungary. Spring Conference of Dutch and Hungarian Educational Support Institutes, Rotterdam.
 • Baráth Tibor: Endeavor to renewal of the Hungarian educational management training system in Hungary in the framework of an international collaboration. 3rd NESA Conference, Budapest.
 • Baráth Tibor-Golnhofer Erzsébet (szerk., 1993) Közoktatási menedzser. JATE Press, Szeged. (kísérleti tananyag)
 • Baráth Tibor: Eredményes iskola. In: Baráth & Golnhofer (szerk.) Közoktatási menedzser. JATE Press, Szeged, pp. C1-C44. (kísérleti tananyag)

1991

 • Baráth Tibor: Belsõ értékelési rendszerek. Megjelent a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet kiadványában.
 • Baráth Tibor: Need for educational management training in the mirror of the present changes in educational policy in Hungary. In: Dirigenti Scuola, No. 4. pp. 39-43.

1989

 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Az iskolatanácsok megalakulásának ta¬pasztalatai egy megyei felmérés tükrében. In: Pedagógiai Szemle, No. 3. pp. 216-225.
 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: A pedagógusok érdekérvényesítésének lehetõségei az iskolatanácsban. Oktatáskutató Intézet, kézirat (OKKFT-TS/4 program)
 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Válaszúton - múltunkat örököltük, a jelen¬ben magunk formáljuk jövőnket. Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet, Tatabánya.

1988

 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: A Vas megyei iskolatanácsok megala¬kulásának és kezdeti mûködésének tapasztalatai. Oktatáskutató Intézet, kézirat (OKKFT-TS/4 program).
 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Az iskolatanácsok koncepcionális kérdései. Oktatáskutató Intézet, kézirat (OKKFT-TS/4 program).
 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Kell-e az iskolának iskolatanács? Hogyan? No. 3. pp. 7-9.
 • Baráth Tibor: Hatékony(talan)ság. In: Művelődésügyünk, No. 3. pp. 5-15.
 • Baráth Tibor: Magyar törvény - magyar valóság. In: Tantervelméleti füzetek, No. 20. pp. 21-32.

1987

 • Annási Ferenc - Baráth Tibor: Az iskolatanácsok megalakulásának ta-pasztalatai egy megyei felmérés tükrében. Oktatáskutató Intézet, kézirat (OKKFT-TS/4 program).
 • Baráth Tibor: Hit, illúziók nélkül. Iskolafejlesztések - fejlesztõ iskolák, No. 2.

EGYÉB TANULMÁNYOK 2008-tól

 • Baráth (2008): RDA kompetenciamérő és –fejlesztő modell szakképzésben történő alkalmazása a pályaorientáció területén. NSZFI, Budapest.
 • Baráth (2009): RaDAr alkalmazása az SZFP iskolák tanulóinak körében I. A RaDAr-alkalmazás rendszerszintű megközelítése. NSZFI, Budapest.
 • Baráth-Lőrinczi (2010): Az oktatási ágazatban vagy a tanulásiparban működő magánvállalkozások innovációs tevékenysége. TÁMOP 3.1.1. 8.1 projekt, kutatási jelentés. Háttértanulmány, Tanulásipar. http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#hatter_belul
A 78-82. könyvfejezetek megjelentek cseh nyelven a cseh oktatási minisztérium kiadásában.