Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Baráth Tibor


SZEMÉLYI ADATOK

 • Munkahely Szegedi Tudományegyetem BTK Pedagógiai Tanszék H-6722 Szeged, Petőfi sgt.30-34
 • Szül. hely, idő Győr, 1956. november 17.

MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 1992 júl. 01 - Szegedi Tudományegyetem BTK Pedagógiai Tanszék egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes (1995-1998)
 • 1999. - SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet, igazgató
 • 1988. márc.-1992. júl.: Lengyel József Gimnázium, Oroszlány, igazgató
 • 1984. aug.-1988. márc.: Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, pedagógiai munkatárs
 • 1981. aug.-1984. aug.: Révai Miklós Gimnázium, Győr, tanár
 • 1996. március Qualitas T&G Kft. ügyvezető igazgató, résztulajdonos

SZAKMAI TAPASZTALAT

 • 1992. július 1 - egyetemi adjunktus; igazgató (1999-), Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet
  Főbb tevékenységek és feladatkörök: Nappalis képzés: Oktatáselmélet, Az oktatás társadalmi és szervezeti keretei, Összehasonlító pedagógia, Szervezet és vezetés, Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe, Oktatáspolitika, oktatásirányítás 1-2., Intézményértékelés és szervezetfejlesztés 1., Az iskola a társadalomban, Bevezetés a magyar közoktatási rendszer megismerésébe, Az eredményes tanulást támogató iskolaszervezet c. tárgyakból előadás tartása; Pedagógiai gyakorlat, Intézményértékelés és szervezetfejlesztés 2., Program-és intézményértékelés, Pedagóguskompetenciák meghatározása, standardjai, mérésük és fejlesztésük c. tárgyakból szemináriumok, gyakorlatok tartása; Vezetés, döntés, motiváció, Egyén, csoport, csapat, Önismereti tréningek vezetése. (Tréningvezetési tapasztalat: 15 év, kb. 80 csoport, kb. 2500 óra)
  Szakvizsgás képzések: Hatékony iskola, Iskolavezetés és pedagógiai program, A közoktatás eredményessége és hatékonysága, Minőségfejlesztés, Intézményértékelés tárgyak oktatása. Képzési programok fejlesztésének irányítása; nemzetközi programok vezetése; kutatási programokban való részvétel.
 • 1996. március - vezető tanácsadó, változásmenedzser (Qualitas T&G Kft.)
  A cég stratégiai, pénzügyi menedzselése, nemzetközi kapcsolatok irányítása. Szervezetfejlesztő, jövőkép- és stratégiatervező műhelyek, projektek vezetése, tréningek tartása. HR kompetenciamérő és -fejlesztő rendszer (RaDAr) adaptálásában és magyarországi bevezetésében (oktatás, közigazgatás, vállalati szféra) való közreműködés. Internet alapú teljesítmény-, szervezet- és projektértékelési rendszer tartalmi fejlesztésének és működtetésének irányítása. Változáskezelési programok tervezése és megvalósítása.

VÁLTOZÁSKEZELÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS, RaDAr TANÁCSADÁS
 • Kompetenciaprofilok fejlesztésének irányítása felsőoktatási képzési programok számára – 2011
 • Transznacionális kompetenciaelvárások meghatározása iskolavezetők számára – 2010-2012
 • Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter számára üzleti és innovációs stratégia kidolgozása – 2010
 • Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter számára szervezetfejlesztési javaslat kidolgozása – 2010
 • Szervezetfejlesztési program megvalósítása a Tisza Volán Zrt-nél – 2010
 • Stratégiatervező műhely és tréning tartása a Tisza Volán Zrt. felsővezetése számára – 2009
 • RaDAr tanácsadás egyéni fejlesztés támogatásához (köztisztviselők képzése) – 2009
 • RaDAr tanácsadás, vezetésfejlesztés (Szent László TISZK) – 2009
 • Változáskezelés, alkalmazkodás – jövőtervező műhely a Tisza Volán Zrt. felsővezetése számára – 2008
 • RaDAr tanácsadás, egyéni kompetenciamérés, az egyéni és a szervezeti kompetenciák fejlesztésének támogatása nagyvállalatoknál (Tisza Volán Zrt., SZEFO Zrt.) – 2008
 • RaDAr tanácsadás, szervezetfejlesztési javaslatok, változáskezelés (MNÁMK) – 2007
 • RaDAr tanácsadás a TIOK programban részt vevő pedagógusok számára, szervezetfejlesztési javaslatok az egyéni fejlesztési tervek alapján – 2006
 • RaDAr tanácsadás, oktatásügyi vezetők és felsőoktatási szakemberek egyéni fejlesztésének támogatása – 2006-2009
 • Jövőtervező műhely és szervezetfejlesztés (Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, Mórahalom) – 2005
 • Iskolaösszevonás támogatása szervezetfejlesztéssel (2. sz. Általános Iskola, Szekszárd) – 2004
 • Szervezetfejlesztés, tanácsadói támogatás a Comenius 2000 közoktatási minőségbiztosítási program keretén belül (Illyés Gyula Gimnázium és Szki., Budaörs) 2000-2003
 • Változáskezelő programok vezetése, közreműködés tanácsadóként (Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karnak Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztálya; SZTE Gazdaságtudományi Kar, Közoktatási Vezetőképző Intézet) – 2000
 • Szervezetfejlesztés, képzési programok fejlesztése, a Közoktatási Vezetőképző Intézet létrehozása és fejlesztése (SZTE) 1995-1998, 1999-2001, 2001-2003
 • Szervezetfejlesztés, képzési program fejlesztése (Lengyel József Gimnázium, Oroszlány) 1988-1992

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PROJEKTVEZETÉS, SZAKMAI VEZETÉS
 • 2011: International Cooperation for School Leadership projekt szakmai vezetése – finanszírozó: EU
 • 2010: Vállalatirányítási rendszer kiépítése a Qualitas T&G Kft-nél; GOP pályázat
 • 2010: Az oktatási ágazatban vagy a tanulásiparban működő magánvállalkozások innovációs tevékenysége, finanszírozó: TÁMOP (EU)
 • 2010: ENIRDELM 2010 Konferencia szervezése, megvalósítása, finanszírozó: önköltség+ NEFMI
 • 2010: Improving school leadership, finanszírozó: EU
 • 2009: Integrált informatikai fejlesztés (regisztrációs rendszer, értékelő rendszer, távoktatás) fejlesztése a Qualitas T&G Kft-nél; GOP pályázat
 • 2005: Vezetési ismeretek (HEFOP 3.11), finanszírozó: Sulinova
 • 2003: Accompaying Measure Project (Comenius 2.1 project), finanszírozó: EU
 • 2003: Képzési program kistérségi tanügyigazgatási, oktatásirányítási szakemberek képzése, finanszírozó: OM
 • 2003: Oktatásügyi Vezetésfejlesztési Projekt, finanszírozó: OM
 • 2003: European School Leadership Network (Comenius 2.1 project), finanszírozó: EU
 • 2003: Az iskola szervezeti jellemzői és eredményessége (összehasonlító vizsgálat a PISA 2000 vizsgálat adatai alapján), finanszírozó: OM
 • 2002: European School Development Project Comenius 2.1 project), finanszírozó: EU
 • 2001: Közoktatási Vezetőképző Intézet fejlesztése, programfejlesztés, minőségbiztosítás; finanszírozó: OM
 • 2000: Developing training programme for educational administrators [Képzési program fejlesztése az oktatásirányításban dolgozók számára], bilaterális program (holland-magyar, a holland témavezető Peter Karstanje) projekt; finanszírozó: OM, holland Oktatásügyi Minisztérium
 • 2000: Közoktatási Vezetőképző Intézet fejlesztése, új, szakvizsgához vezető képzések kidolgozása; finanszírozó OM
 • 1998: Közoktatási Vezetőképző Intézet létesítése II. szakasz; finanszírozó OM
 • 1997: Közoktatási Vezetőképző Intézet létesítése; finanszírozó: MKM A pályázat célja: a közoktatási vezetőképzés szervezeti, intézményi hátterének megteremtése
 • 1997: Hatékonyság a közoktatásban; finanszírozó: Soros Alapítvány A pályázat célja: támogatás szerzése a Hatékonyság és minőség a közoktatásban c. konferencia megrendezéséhez
 • 1996-97: Hatékonyságmodellek a közoktatásban; finanszírozó: MKM, MTA PB A pályázat célja: kutatás
 • 1995-96: Oktatásügyi vezetőképzési programok, tananyagok és taneszközök fejlesztésének támogatása; finanszírozó: Soros Alapítvány A pályázat célja: fejlesztés
 • 1995-96: Oktatásügyi vezetőképzésben részt vevő oktatók képzése, finanszírozó: Soros Alapítvány A pályázat célja: képzés
 • 1995-97: Implementation of a master's level programme educational management in Hungary [Egyetemi szintű közoktatási vezetőképző program bevezetése Magyarországon] bilaterális (holland-magyar) projekt (holland témavezető Peter Karstanje), finanszírozó: MATRA Alapítvány, Hollandia A pályázat célja: fejlesztés és kutatás
 • 1993-96: Establishment of infrastructure for educational management trainings in Hungary [Közoktatási vezetőképző infrastruktúra kiépítése Magyarországon] bilaterális (holland-magyar, a holland témavezető Peter Karstanje) projekt; finanszírozó: MKM, holland Oktatásügyi Minisztérium A pályázat célja: fejlesztés és kutatás
 • 1993-95: Dutch-Hungarian co-operation of educational support institutes [Holland és magyar

HAZAI TANULMÁNYOK

 • 1976 szept.-1981 jún.: Egyetemi tanulmányok József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika-fizika szak
 • 1981 június: Középiskolai tanári diploma (matematika és fizika szak)
 • 1986 június: Egyetemi doktori fokozat matematikából (absztrakt algebra)

NYELVTUDÁS

 • Angol (C1)
 • Passzív német (A2)

VÁLLALKOZÁS

 • 2005- : Közreműködés HEFOP pályázatok kidolgozásában; projektértékelő rendszer kidolgozásának irányítása; az et@lon internetes intézményértékelési rendszer alkalmazása és működtetése; nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
 • 2003- : Új tevékenységek kialakítása és fejlesztési programok irányítása: ISO tanúsításra való felkészítés, Internet alapú intézményértékelési rendszer kialakítása, indikátorrendszer fejlesztése, projektmonitoring, pályázatok (EU, NFT stb.)
 • 2000- : A folyamatos növekedés eredményeként kft-vé alakuló cég stratégiai, pénzügyi menedzselése, részvétel az országos közoktatási minőségfejlesztési programban tanácsadóként és fejlesztőként. Szervezetfejlesztő, jövőképtervező műhelyek, projektek vezetése.
 • 1996-00 : A Qualitas T&G Betéti Társaság megalapítása. A társaság az első két évben pedagógus-továbbképzések kidolgozásával, értékelésével és működtetésével foglalkozott, később a tevékenység hangsúlya eltolódott a szakértői, értékelési tevékenységek irányába. A megrendelők elsősorban az önkormányzatok voltak. A szolgáltatás területei: tanulói tudásszint és képességmérések, helyi értékelési rendszerek kialakítása, működtetése; iskolák számára továbbképzések nyújtása; a felnőttképzés területén vezetőképzés, vezetésfejlesztés művelése.
 • 1993-96 : Főállás mellett egyéni vállalkozó. Működési terület: pedagógus-továbbképzés, értékelés, kutatás-fejlesztés

ISKOLAFEJLESZTÉS

 • 2003- : Accompaying Measure Project, projektkoordinátor
 • 2002- : Az ESDP (Comenius 2.1) projekt magyar koordinátora, a projekt a KulturKontakt Austria irányításával zajlik
 • 1988-92: Programfejlesztés, az iskola mint szervezet fejlesztése, a tanuló teljesítmények és tantárgyi kötődések értékelésének rendszere

ISKOLATANÁCSOK

 • 1987-89: Részvétel az OKKFT TS/4 programban: Az iskolatanácsok szerepe az oktatási rendszerben

VEZETŐKÉPZÉS ÉS OKTATÁSPOLITIKA

 • 2003- : School Leadership Network projektfelelős
 • 2003-04: Kistérségi tanügyigazgatási szakértők képzési programja fejlesztésének szakmai irányítása
 • 2001-03: KÖVI-projekt ’01: program-, tananyagfejlesztés (oktatásirányítás), oktatóképzés, szervezetfejlesztés, a projekt vezetése
 • 2000-02: Oktatásügyi Vezetésfejlesztési Program, bilaterális projekt, magyar programvezető
 • 1999-01: KÖVI-projekt ’99: program-, tananyagfejlesztés (minőségügy), oktatóképzés, szervezetfejlesztés, a projekt vezetése
 • 1997-99: Közoktatási Vezetőképző Intézet létesítése, a KÖVI-projekt vezetése
 • 1995-97: Holland-magyar bilaterális program menedzsere "Egyetemi szintű program bevezetése Magyarországon az közoktatási vezetőképzés területén" (MATRA program)
 • 1993-97: Holland-Magyar Vezetőképző Program menedzsere "Közoktatási vezetőképző infrastruktúra kiépítése Magyarországon" (bilaterális program)
 • 1993-95: Oktatáspolitika nemzetközi összehasonlításban Magyarországon
 • 1992-93: NESA/TEMPUS projekt menedzsere (JEP-1703) Iskolavezetés
 • 1992-93: A közoktatási vezetőképzés iránti igények Magyarország észak-nyugati régiójában

EREDMÉNYESSÉG, HATÉKONYSÁG ÉS MINŐSÉG A KÖZOKTATÁSBAN

 • 2003-05: Az iskola szervezeti jellemzői és eredményessége (összehasonlító vizsgálat a PISA 2000 vizsgálat adatai alapján)
 • 1997-99: Hatékonyságmodellek a közoktatásban c. nemzetközi összehasonlító kutatás

EGYEBEK

 • 2000-01: Iskolai elégedettség- és igényfelmérés eszközrendszerének kidolgozásában való részvétel
 • 2000 : Tanácsadói (szervezetfejlesztési) feladatok végzése a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programban
 • 2000-02: Részvétel a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I-III. modelljeinek fejlesztését célzó szakanyagok lektorálásában, szerkesztésében
 • 1999 : Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs eljárásrendjének átdolgozásában történő szakértői közreműködés
 • 1998-99: Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjában történő konzulensi közreműködés
 • 1998- : Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjában történő szakértői közreműködés
 • 1993-94: Programfejlesztő és szakértő a "Holland és magyar pedagógiai szolgáltató intézmények együttműködése " c. projektben (bilaterális program)
 • 1992 : Changes in the Hungarian educational system and teacher education. Högskolan Kristianstadt. (meghívott előadó)

SZERVEZETI TAGSÁG

 • European Network for Improving Research and Development in Educational Management (ENIRDEM)
 • European Forum on Educational Administration
 • International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI)
 • ISA–Sociology of Education
 • European School Heads Association Hungary (ESHA-H)
 • Iskolairányítók Magyarországi Egyesülete
 • Magyar Szociológiai Társaság
 • Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK

 • 2005. szeptember: ESDP zárókonferencia, Brno (SzV)
 • 2005. szeptember: ESLN munkakonferencia, Budapest
 • 2004. november: Tanácsadói konferencia, Masaryk Egyetem, Brno (PE)
 • 2001. december: OECD Seminar on Managing Education for Lifelong Learning (invited to the inner circle)
 • 2001. március: Joint National Assessment Project of five countries, Csehország (PE)
 • 1999. szeptember: VIII. ENIRDEM (SzV, SE, Sz)
 • 1998. június: World Bank Seminar, Szeged
 • 1997. november: Quality Evaluation in School Education, Luxemburg
 • 1997. november Holland-Magyar Vezetőképző Program záró konferenciája, Amszterdam, Hollandia (Se, Sz)
 • 1997. szeptember VI. ENIRDEM Konferencia, Örebro, Svédország (SE)
 • 1997. augusztus ATEE Konferencia, Macerata, Olaszország (SE)
 • 1996. szeptember V. ENIRDEM Konferencia, Antwerpen, Belgium (SE)
 • 1995. november: EFEA VIII Intervizitációs Programmja, Budapest, Magyarország (SE, Sz)
 • 1995. szeptember: IV. ENIRDEM Konferencia, Prága, Csehország (SzV)
 • 1995. január: ICSEI '95, Leeuwarden, Hollandia
 • 1994. október: III. ENIRDEM Konferencia, Helsinki, Finnország (SE)
 • 1993. október: II. ENIRDEM Konferencia, Katowice, Lengyelország
 • 1993. szeptember: III. NESA Konferencia, Budapest, Magyarország (SE)
 • 1993. május: Dutch-Hungarian Conference on the Role of Educational Support Institutes, Rotterdam, The Netherlands (PE, Sz)
 • 1993. január: ICSEI '93, Norrköping, Svédország (SE)
 • 1991. december: ESHA East-West Conference, Utrecht, Hollandia (SzV)
 • 1991. szeptember: ATEE (Association for Teacher Education in Europe) Konferencia, Noordwijkerhout, Hollandia (SE)

HAZAI KONFERENCIÁK (1996-tól, országos rendezvények)

 • 2012. január 23., Tanárképzők Szövetsége. Pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztése a dél-alföldi régióban.
 • 2010. november 09-10., A Magyar Tudomány Ünnepe. Tudomány – határok nélkül. Baja. Pedagógus professzió. Kompetenciaprofilok meghatározása, mérés és fejlesztés – út a professzionalizációhoz.
 • 2009. november 24-26., Hatások – ellenhatások a nevelésben, Lillafüred. Az átértékelődött pedagógusszerep és a pedagógusképzés megfelelése
 • 2008. november 27. Változások, megfelelések, Lillafüred. Fókuszban a vezetés – feladatok, felelősség, felhatalmazás (PE)
 • 2008. július: 7. Nevelésügyi Kongresszus, 7.2 szekció: Támogató rendszerek: továbbképzés, tanácsadás (SE)
 • 2008. július: 7. Nevelésügyi Kongresszus, 7.1 szekció: Eredményes vezetés – sikeres iskolák (SE)
 • 2007. december: Tanulás – Tudás – érvényesülés. XV. Közoktatási Konferencia, Lillafüred. Változás – vállalkozás – versengés (PE)
 • 2006. november: Tanuló szervezet – eredményes oktatás?, Lillafüred (PE)
 • 2006. október: X. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Qualitas, (PE)
 • 2006. október: Versenyképesség és közoktatás, OKI, Budapest (SE)
 • 2006. január: Kistérségben otthon vagyunk c. országos szakmai konferencia, Mórahalom. (PE)
 • 2005. november: Az iskola szervezete – fejlesztő értékelés és az iskola minősége, Lillafüred (SE)
 • 2005. október: IX. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Szeged. Műhely vezetése: Pedagóguskompetencia fejlesztése az RDA kompetenciamérő modell segítségével. (
 • 2005. november: Fejlesztő értékelés – tanulásfejlesztés, Lillalfüred (SE)
 • 2005. október: IX.Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Szeged (SE, Sz)
 • 2004. november: X. Önkormányzat és közoktatás konferencia, Szekszárd (SzV)
 • 2004. október: VIII. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Szeged (PE, Sz)
 • 2004. október: EU oktatási és képzési munkaprogramjának hazai alkalmazása (LLL szekció) (SzV)
 • 2004. május: VIII. Vezetésfejlesztési Konferencia, Budapest (SE, Sz)
 • 2003. november: IX. Önkormányzat és közoktatás konferencia, Szekszárd
 • 2003. október: VII. Közoktatási minőségfejlesztési konferencia, Szeged (PE, P, Sz)
 • 2002. október: VI. Közoktatási minőségbiztosítási konferencia. Szeged (PE, SzV, Sz)
 • 2002. október: A tanulás fejlesztése 2002, Budapest
 • 2002. szeptember: Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága éves konferenciája, Balatonföldvár
 • 2002. május: VI. Vezetésfejlesztési Konferencia, Budapest (SE)
 • 2001. november: Educatio 2001, Budapest (SE)
 • 2001. november Önkormányzat és Közoktatás, Szekszárd (SzV)
 • 2001. november: X. Minőség Hét, Budapest (PE)
 • 2001. november: V. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Szeged (PE, P, Sz)
 • 2001. október: Magyar Közoktatás 2001, Budapest
 • 2001. május: V. Vezetésfejlesztési Konferencia, Budapest (Sz)
 • 2000. december: IV. Vezetésfejlesztési Konferencia, Budapest (Sz)
 • 2000. október: Comenius 2000 Minőségfejlesztési Konferencia, Budapest, (SE)
 • 2000. május: Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (SE)
 • 1999. november: IV. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia, Szeged (PE, Sz)
 • 1999. szeptember: Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága éves konferenciája, Eger
 • 1998. december: Vezetés, vezetőképzés, minőségbiztosítás (SE)
 • 1998. november: Minőségmenedzsment az oktatásban, Zánka (PE)
 • 1998. október: III. Közoktatási minőségbiztosítási konferencia, Szeged (PE)
 • 1998. május: Pedagógus-továbbképzési szeminárium (SE)
 • 1998. április: Önkormányzat és közoktatás, Szekszárd (P)
 • 1998. április: Az oktatás európai dimenziója, Budapest (SE)
 • 1998. március: Taní-Tani Konferencia, Budapest
 • 1998. január: Kistérségi Soros konferencia, Budapest (P)
 • 1997. november: Hatékonyság és minőség a közoktatásban, Szeged (PE, Sz)
 • 1997. október: Vezetés és tartalmi fejlesztés a közoktatásban, Budapest (SzV, Sz)
 • 1997. május: A mi Európánk, Budapest (SE)
 • 1996. november: Tanártovábbképzés, Szeged (PE)
 • 1996. október: Intézményértékelés — minőségbiztosítás, Szeged (PE, Sz)
 • 1996. február: Vezetésfejlesztés, vezetőképzés, Budapest (SE, Sz)

 • Jelölések:		PE: előadás (plenáris) 	P: Pódiumbeszélgetés 
  SE: kiselőadás, referátum (szekció) Sz: közreműködés a konferencia megrendezésében 
  SzV: szekcióvezetés, beszámoló
  						
  Konferencia aktív részvétellel (előadás tartása, szekció/műhely vezetése, szervezés stb.)
  Konferencia (részvétel)
  
  49 konferencia, ebből 43 konferencán szerepvállalás
  Egyéb konferenciák
  
  2008. január 29. Szolnok
  2008. január 30. Újszász
  						

  TOVÁBBKÉPZÉSEK

 • Lista